Free Classifieds at UKAdsList.com - View Item Content by ID 8218602

UKAdsList > Computers > Other Computers Ads > Item ID 8218602

Item ID 8218602 in Category: Computers - Other Computers Ads

Cannot view this item. It could be pending, expired or deleted.
Below item is randomly selected from the same category and may have similar content.

Modern Service and Repair of Laptops and Computer – Birmingham, UK


1. Service of laptops and computers, including:
- Diagnosis
- Cleaning of computers and laptops
- (Re-)Installation of operating systems (Windows, Linux, Android, MacOS etc)
- Configuration of operating systems (Windows or Linux)
- Virus scanning
- Installation of anti-virus program

2. Repair of computers and laptops, including:
- Repair of broken hinges
- Matrix replacement
- Disk replacement
- Repair of power sockets
- In general, everything you need

3. In addition, I also provide services such as:
- Installation of gaming and office computers
- Modernization of computer hardware,
- IT consulting

Do you want to assemble a computer to play but you have no idea?
Have you thought about a non-standard like computer with liquid or passive cooling.
Just call, come or write to me!
Possible also service on-site (extra fee depends on location)
Language: Polish or English.

Write to me: aleksander.kilinski1986@yahoo.com
Or call: +44 07308 306874


Nowoczesna obsługa i naprawa laptopów i komputerów - Birmingham, Wielka Brytania

Wykonam dla ciebie następujące usługi:

1. Serwis laptopów i komputerów, w tym:
- Diagnoza
- Czyszczenie komputerów i laptopów
- (Ponowna) instalacja systemów operacyjnych (Windows, Linux, Android, MacOS itp.)
- Konfiguracja systemów operacyjnych (Windows lub Linux)
- Skanowanie w poszukiwaniu wirusów
- Instalacja programu antywirusowego

2. Naprawa komputerów i laptopów, w tym:
- Naprawa zepsutych zawiasów
- Wymiana matrycy
- Wymiana dysku
- Naprawa gniazd zasilających
- Ogólnie wszystko, czego potrzebujesz

3. Ponadto świadczę również usługi takie jak:
- Budowa komputerów do gier i komputerów biurowych
- modernizacja sprzętu komputerowego,
- doradztwo IT

Czy chcesz złożyć komputer do gry, ale nie masz pojęcia jak?
Czy myślałeś o niestandardowym komputerze z chłodzeniem ciecząlub pasywnym?
Po prostu zadzwoń, napisz lub napisz do mnie!
Możliwy także serwis na miejscu (dodatkowa opłata zależy od lokalizacji)
Język: polski lub angielski.

Napisz do mnie: aleksander.kilinski1986@yahoo.com
Lub zadzwoń: +44 07308 30687Target Nation: All Nations
Target City : Birmingham
Last Update : 17 November 2019
Number of Views: 17
Item  Owner  : Aleksander Kilinski
Contact Email: (None)
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
UKAdsList > Computers > Other Computers Ads > Item ID 8218602
 © 2019 UKAdsList.com
2019-12-11 (0.098 sec)